GIỚI THIỆU

Hợp tác xã sản xuất, thương mại, dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao Gò Nổi (Gò Nổi Farmer) ra đời nhằm mục đích nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp địa phương và là nơi để những người con Gò Nổi trở về phụng sự quê hương.

Mục tiêu xây dựng Gò Nổi Farmer

  • Áp dụng công nghệ chế biến sâu trong chế biến các sản phẩm nông nghiệp, tạo ra các sản phẩm chất lượng cao phục vụ thị trường trong và ngoài nước.
  • Liên kết và giúp đỡ người nông dân phát triển nguồn nguyên liệu bền vững trên vùng đất Gò Nổi.
  • Xây dựng khu du lịch sinh thái Sen Gò Nổi gắn liền với các hoạt động khôi phục làng nghề địa phương và quảng bá các giá trị văn hóa lịch sử quê nhà.
  • Đào tạo nghề cho thế hệ trẻ và phát triển ngành công nghệ kỹ thuật thiết bị nông nghiệp.

Mục tiêu tạo hệ giá trị tại địa phương

  • Thay đổi nhận thức nông nghiệp và kỹ thuật chế biến để sản xuất ra các sản phẩm sạch, an toàn và giá trị cao.
  • Chuyển giao các mô hình phát triển, gia tăng giá trị sản phẩm tại địa phương.
  • Tạo công ăn việc làm ổn định với thu nhập tốt để thế hệ trẻ quay về gắn bó và phụng sự quê hương.
  • Khôi phục những giá trị văn hoa xưa, thu hút sự quan tâm và tạo động lực để du khách về Gò Nổi.

Các dự án gọi mời đầu tư tại Gò Nổi Farmer